Maja, kontorshundJag som driver  K A S  A r k i t e k t u r  heter Katarina Ström och bor och

har kontor på Långsjöhöjden i Älvsjö.


Kärnan i min verksamhet är att skapa långsiktigt hållbar arkitektur och sunda, lustfyllda livsmiljöer genererade ur beställarens önskemål och platsens karaktär och förutsättningar. Alltid med en omsorg om detaljer. 


Jag är utbildad på KTH i Stockholm, Carleton university i Ottawa, Kanada, och LTH i Lund, med examen från KTH i Stockholm 2007. Sedan utbildningen har jag arbetat på ett antal större arkitektkontor i Stockholm, senast som projektansvarig arkitekt och hållbarhetsansvarig.